Persondatapolitik

Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Arvad Finanshus ApS tager ansvaret for dine personlige oplysninger seriøst og alvorligt. Vi behandler derfor alle data med fortrolighed og tavshedspligt.

Vi indhenter ikke flere data end, hvad der er nødvendigt, for at kunne yde dig den ønskede rådgivning samt overholdelse af gældende regler og love.

Arvad Finanshus ApS yder uvildig økonomisk rådgivning til private, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige instanser. Vi er underlagt Finanstilsynet hvor vi har tilladelse til at yde Finansiel Rådgivning og Boligkreditformidling. Vi er underlagt lovgivningen om beskyttelse af persondata, herunder databeskyttelsesforordningen GDPR af 25. maj 2018.

Denne persondatapolitik henvender sig til alle fysiske personer, som Arvad Finanshus ApS behandler data for som dataansvarlig.

Oplysninger

Når du kontakter os første gang, enten via telefon, e-mail, kontaktformular eller på anden vis registrer vi dine oplysninger i vores it-system. Vi noter såvel oplysninger om dine private forhold som dine økonomiske forhold. Dvs. udover dit navn, evt. personnummer, din bopæl, din stilling, eventuel arbejdsgiver, din samlever(ske)/ægtefælle, evt. børn. Så kan der også være oplysninger om løn, skat, opsparing, investeringer, pensionsforhold, person-forsikringer, ejendom (-me), gæld med videre.

Ønsker du ikke rådgivning af Arvad Finanshus ApS, gemmer vi dine oplysninger i op til 1 år, hvorefter alle oplysninger bliver slettet.

Du kan dog til enhver tid få dine oplysninger slettet ved at sende os en e-mail på admin@arvad-finanshus.dk eller ringe på 70 20 27 24. 

Opbevaring af dine data

Vi opbevarer dine persondata så længe aftaleforholdet mellem dig og Arvad Finanshus ApS eksisterer. Vi opbevarer oplysningerne digitalt. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine data efter indeværende år +1 år. I nogle tilfælde gemmer vi data i indeværende år +5 år, hvilket alene er der hvor loven kræver dette, f.eks. i bogføringsloven, revisorloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.

Samtykke/Fuldmagt

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af Arvad Finanshus ApS ydelser. Vi anvender derimod fuldmagt i de tilfælde hvor det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med indhentning og forhandling af priser og vilkår på varer og serviceydelser. Har du givet et samtykke eller en fuldmagt til os, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde denne med øjeblikkelig virkning. Dette kan du gøre ved at sende en e-mail til admin@arvad-finanshus.dk, ringe på telefon 70 20 27 24 eller kontakte din personlige uvildige rådgiver i Arvad Finanshus ApS.

Modtager af oplysninger

Arvad Finanshus ApS fremsender kun oplysninger til de underdatebehandlere, som vi har en forudgående aftale med dig om. Det kan være et Finansielinstitut, SKAT eller andre instanser, men altid efter aftale med dig.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Vores klageansvarlig fremgår af www.arvad-finanshus.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Få gode råd

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for gode råd om økonomi.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.