Priser

Rådgivning koster naturligvis – få en individuel pris

Timeprisen for rådgivning hos Arvad | Finanshus er 2.000 kr. ekskl. moms.

Vi aftaler altid en fast pris inden et samarbejde etableres.

Gennemgang af et selskabs økonomi
X-A/S kontaktede os for at få gennemgået selskabets økonomi for så vidt angik deres bankkonti, bankprodukter og vilkår.

Vi fandt flere ikke optimale forhold, drøftet mulighederne med banken om ændringsønskerne hvilket stort set blev eksekveret efter X-A/S og vore ønsker.

Honorar til Arvad | Finanshus kr. 9.000 ekskl. moms.

Bankskifte for virksomheden
Y-A/S kontaktede os for at få gennemgået deres økonomi og mulighederne for skifte at økonomiske samarbejdspartnere.

Økonomien blev gennemgået og oplæg til brug for bankskifte blev udsendt til 3 pengeinstitutter som Y-A/S kunne tænke sig at være kunder i.

2 af de 3 vendte tilbage med et positiv svar og vi afholdte møde med det ene pengeinstitut hvor Y-A/S d.d. er kunder.

Honorar til Arvad | Finanshus kr. 18.000 ekskl. moms.

Dialog med revisor og advokat
Direktør Bent Jensen (ejer virksomheden BJ) kontaktede os med henblik på, at få gennemgået fordele/ulemper ved de forskellige selskabskonstruktioner, konti i ind og udland, løn contra udbytte, forårspakken f.s.v.a. multimediebeskatning m.v.

Arvad | Finanshus gik i dialog med BJ’s revisor og advokat og sammen fik vi lavet den helt rigtige løsning og gennemgang af BJ’s ønsker

Det tog os samlet cirka 3 måneder fra start til slut.

Vi mødes 1 gang årligt samt efter behov.

Honorar til Arvad | Finanshus kr. 22.500 ekskl. moms.

Udstationering af medarbejdere
E-A/S har allerede nogle medarbejder udstationeret, men har flere gange oplevet at nogle vender hjem før aftalt tid, flere skifter til anden virksomhed efter endt udstationering, flere medarbejdere bliver skilt i forbindelse med udstationering og alle mere eller mindre har haft rigtig mange spørgsmål før og de 3 første måneder. Dvs. at de først rigtig er kommet på plads og i gang med arbejdet noget senere end ønsket.

Vi har sammen med virksomheden lavet et fast rådgivningskoncept, således at medarbejder og deres familie der påtænker at lade sig udstationerer får optil 6 timers rådgivning og hjælp betalt af virksomheden.

Det har betydet for virksomheden at medarbejderne er langt bedre rustet til udstationeringen, og de opfylder i større omfang deres kontrakt og sidst men ikke mindst kommer de i gang med udstationeringen og deres nye job langt hurtigere.

Honorar til Arvad | Finanshus kr. 55.000 ekskl. moms. + 7.500 kr. pr. medarbejder der påtænker udstationering.