Vi skaber værdi for dig

360 graders økonomitjek

Vi kommer hele vejen rundt om økonomien, laver et skriftlig oplæg med optimeringsmuligheder, handlingsplan m.v. der er tilpasset ønsker og behov.

Vi starter med et gratis og uforpligtende første møde hvor vi får afklaret om du med fordel kan anvende uvildig økonomisk rådgivning samt hvilket samarbejde der for dig/jer vil være det optimale. 

Vores honorar udgør 

for et par 20.000 kr. 

for single økonomi 16.000 kr. 

Inkl. eksekvering af de økonomiske råd du/i ønsker at effektuere.

Senioranalyse

Senioranalyse af husstandens samlede økonomi, der giver dig og din eventuelle samlever/ægtefælle et overblik over opsparinger, formue, offentlige ydelser, friværdi, skatteforhold mv. Analysen er optimalt at få foretaget når man er +50 år, da du samtidig kan få afklaret om du spare for lidt eller for meget op til pensionstilværelsen (dækker minimum over en 20 års periode). Analysen indeholder anbefalinger samt beregning af mulig økonomisk gevinst. Mange oplever gevinster for over 100.000 kr. 

Senioranalyse inkl. 2 rapporter 20.000 kr. Ekstra rapport koster 3.000 kr.

Medlemsrabat 50%

Medlemskab senioranalyse 250 kr. pr. mdr. binding 12 måneder dvs. minimumshonorar 3.000 kr. 

Medlemskab

Med denne løsning kan du kontakte os pr. telefon, mail eller fysisk møde lige så ofte du har brug for at tale økonomi med os.

Det kunne f.eks. være rådgivning omkring bolig, herunder køb/salg samt den rigtige finansiering. Skatteoptimering, sikre at du har de rigtige produkter til den rigtige pris med videre. 

Endvidere tilbydes du minimum et årlig møde, hvor vi kigger såvel bagud som fremad og får optimeret og tilpasset din økonomi, herunder tilpasning af din skat. På den måde har du altid de bedste kompetencer ved hånden.

Prisen for denne løsning er 500 kr. pr. mdr. med binding i minimum 12 måneder hvorefter du kan opsige med 30 dages varsel til den 1 i måned. 

Opstartshonorar

Par 18.000 kr. /single 14.000 kr.

Minimumsprisen for denne løsning udgør 24.000 kr. for par og 20.000 kr. for single. 

Boligkreditformidling

Denne løsning er for dig der enten skal godkendes til at købe fast ejendom, har brug for rådgivning om valg af finansiering, indhentning og forhandling af vilkår og omkostninger. 

Det kan også være dig der allerede har erhvervet dig fast ejendom men ønsker rådgivning omkring finansieringen, herunder valg af lån, belåningsprocent, indhentning og forhandling af lånetilbud. 

Honorar herfor 20.000 kr. 

 

Pensionsrådgivning

har du brug for rådgivning om Pension, så kan vi rådgive dig om bl.a. skatteoptimering, personforsikringer og meget mere.

Har du de rigtige dækning ved død, tab af arbejdsevne, Kritisk Sygdom og sundhedssikring. 

Har du flere ordninger og ønsker en analyse af om du med fordel kan sammenlægge dem og/eller hvor du får mest for pengene. 

Honorar herfor 10.000 kr. pr. person.  

 

Investeringsrådgivning

Porteføljepleje omkostning udgør

0,6% p.a. af porteføljeværdien fra 0-12 mio. kr.

0,3% p.a. af porteføljeværdien over 12 mio. kr. 

Fonde, foreninger, det offentlige m.v. 0,1% ved min. 50 mio. kr. i AUM.  

Selvstændig, virksomhedsejer eller leder af en virksomhed

Rådgivning omkring selskabskonstruktioner, skatteoptimering, herunder firmabiler, udbytte, løn m.v. Kontakt os med henblik på en snak om ønsker og behov samt fastsættelse af vores honorar herfor. Vi aftaler altid en fast pris inden et samarbejde etableres.

Vi oplever at vi kan gøre en stor forskel for mange selvstændige og virksomheder, så er dygtige på deres felt men som synes at drift, økonomi, fremtidsplanlægning, generaltionsskifte med videre er komplekst. 

Bogholderi og Regnskab

Bogføring 480 kr. pr. time ekskl. moms

Opstilling af regnskab fra 6.250 kr. ekskl. moms

Indberetning af regnskab 800 kr. ekskl. moms. 

Udvidet selvangivelse 6.250 kr. inkl. moms. 

Juridisk Rådgivning

Timepris 3.000 kr.
Fremtidsfuldmagt 3.000 kr. ekskl. notarudgift.
Køberrådgivning fra 12.000 kr.  (+ 10% af forhandlingsnedslaget)
Bobehandling 30.000 kr.
Dødsbobehandling 30.000 kr.
Samejeoverenskomst
(timebetaling) min. 6.000 kr.
Lejekontrakt
(timebetaling) min. 3.000 kr.
Børnetestamente 3.000 kr.
Testamente fra 10.000 kr.
Ægtepagt fra 5.000 kr.
Stiftelse af selskab (inkl. stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog m.v.) 6.250 kr. ekskl. moms.

Firmapension

360Bolig - se mere her www.360bolig.dk

Ring til os og hør nærmere om vore løsninger og priser

.Rådgivning er ikke gratis hos os. Men vi kan love, at vi gør en forskel for dig og skaber værdi.

Første møde er oftest gratis og uforpligtende, hvorfor du i første omgang alene skal afsætte tiden. Hvem ved måske bliver du klogere og måske også rigere ved at holde et møde med os. 

På nogle forretninger er det muligt at indgå en “no cure no pay” aftale. Det vil sige at du alene betaler en del af din gevinst for vores rådgivning og support. Vores priser for private er altid opgivet inkl. moms og for selskaber ekskl. moms.

Timeprisen for rådgivning hos Arvad Finanshus er 3.000 kr. 

Disse priser er gældende fra 1.3.2024

Susanne Arvad, uvildig økonomisk rådgiver

Susanne har arbejdet i den finansielle branche i 30 år. 

Karrieren startede hos Danske Bank i 1987, hvor hun i 2005 blev kåret som Danske Banks bedste finansiel rådgiver. Senest arbejdede hun med Private Banking, herunder formuepleje, skatteoptimering, rådgivning i forbindelse med emigration og udstationering m.v. 

Efter 18 år i Danske Bank fortsatte hun hos Sydbank Schweiz AG som Senior Relationship Manager inden hun sprang ud som selvstændig med Arvad Finanshus. Og resten er, som man siger, historie.

Susannes fokusområder er rådgivning om dansk og international personbeskatning, udarbejdelse af selvangivelse, virksomheds- og formueoptimering. Køb af fast ejendom i Danmark og udlandet, gælds- og aktivpleje samt rådgivning i forbindelse med flytning til/fra Danmark.